Chúng tôi tin rằng nội dung quảng cáo sẽ đem lại trải nghiệm trên Pinterest tốt hơn cho tất cả mọi người. Quảng cáo có thể có vai trò lớn trong việc giúp mọi người được truyền cảm hứng và biến các kế hoạch trong tương lai của họ thành hiện thực; đó là lý do tại sao chúng tôi muốn quảng cáo là một trong một số những nội dung tốt nhất mà bạn thấy trên Pinterest—đẹp, sinh động và thú vị. Để đảm bảo điều đó, chúng tôi đã đưa ra các nguyên tắc và quy định quảng cáo.
 
Nguyên tắc 
Chúng tôi có tiêu chuẩn cao cho quảng cáo. Những nguyên tắc này sẽ hướng dẫn nội dung và hành vi của bạn khi bạn quảng cáo trên Pinterest.
 • Hãy chân thực. Nội dung quảng cáo thể hiện con người thực của bạn cũng như những gì bạn cung cấp.
 • Hãy quảng cáo các Ghim làm bạn tự hào. Quảng cáo của bạn phải nằm trong số những điều tốt nhất mọi người thấy trên Pinterest.
 • Đừng quảng cáo spam hoặc những thứ tồi tệ khác.  Mọi người cần tránh những điều đó trên Pinterest.
 • Tuân theo luật pháp và các quy định hiện hành. Hãy làm đúng luật.
​For tips on making great ads, check out our creative best practices.
 
Chi tiết
Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc bạn sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi và các quảng cáo của bạn theo đúng luật pháp, quy định và quy tắc trong ngành có liên quan. Bạn cũng phải tuân theo chính sách sử dụng chấp nhận được, điều kiệnvà các tiêu chuẩn quảng cáo này. Những quy định này áp dụng cho tất cả các phần của nội dung quảng cáo, bao gồm hình ảnh, mô tả và đích cùng các tính năng như nhắm mục tiêu đối tượng. 
 
Hãy thành thật và trung thực
Thành thật có nghĩa là trung thực và nói sự thật về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang quảng cáo. Điều này cũng có nghĩa là minh bạch với mọi người về những gì họ mong đợi khi tương tác với quảng cáo, trang web và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Hãy phản ánh chính xác sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu
  Learn more

  Quảng cáo của bạn phải phản ánh bạn là ai và bạn đang quảng cáo cái gì. Quảng cáo dẫn dụ và biến đổi (quảng cáo gây hiểu lầm kiểu hứa một đằng nhưng làm một nẻo) là trải nghiệm xấu với Người ghim, do đó hãy chắc chắn rằng hình ảnh, mô tả và các trang đích của bạn đều có nội dung nhất quán với nhau.

 • Không nên đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc phóng đại về sản phẩm 
  Learn more

  Please don't make false promises about your products and services in your ads.

 • Thông báo phương thức thanh toán của bạn 
  Learn more

  If you charge users on a recurring basis, be transparent and use your ad's description to disclose the terms of payment.

 • Mỗi tài khoản chỉ nên có một nhà quảng cáo và cần thể hiện rõ ràng đối tượng đang quảng cáo 
  Learn more

  We want Pinners to know who's promoting content. You can't manage more than one advertiser through a single account or change the advertiser on an account. You also can't create boards for someone else (for example, if you're an agency) and promote stuff from those boards. Instead, you can help someone else promote ads from their own account.

 • Hãy trung thực về quan hệ của bạn với Pinterest 
  Learn more

  Your ads should stick to our brand guidelines and shouldn't suggest that Pinterest is sponsoring your promotion or is formally affiliated with it. Basically, your design should look like it came from your business, not from Pinterest. You can use the word "Pinterest," but not our wordmark.

 • Tôn trọng quyền của người khác
  Learn more

  Your ads can't infringe upon or violate the rights of any third party, including copyright, trademark or privacy rights.

Hãy biên tập cẩn thận
Để quảng cáo luôn đẹp mắt, sinh động và thú vị, chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn cao về chất lượng biên tập nội dung quảng cáo. 
 
Chúng tôi không bao giờ cho phép:
 • Hình ảnh gây sai lệch về mức độ khẩn cấp 
  Learn more

  Hình ảnh của quảng cáo của bạn không thể bao gồm lời kêu gọi hành động có thể tạo ra hiểu lầm về sự khẩn cấp hoặc khuyến khích hành động ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là bạn không thể bao gồm những cụm từ như "Nhấp", "Mua ngay", "Nhanh! Truy cập trang web của chúng tôi!" hoặc "Hãy gọi bây giờ". Video và mô tả quảng cáo của bạn có thể bao gồm các cụm từ này.

  Calls to action that don't necessarily require immediate action are okay. For example, we'll allow things like "Fall in love with," "Spruce up," or "Get the look."

 • Images or videos with confusing design elements 
  Learn more

  Your ad's image or video must be correctly oriented (not upside down or sideways) and can't include fake clickable elements or trick-to-click language (like "Click here" or "Download"). That means no simulated menus, search boxes, buttons, messages or alerts.

 • Descriptions with more than one hashtag
  Learn more

  Stick to one hashtag in your ad description. Hashtags don't work on Pinterest like they do on other platforms—they don't help you track what's trending and they can confuse Pinners. If you do include a hashtag, try using your business name or tagline.

 • Images, videos or descriptions with shocking content or profanity 
  Learn more

  Your ads shouldn't include anything that's sensational, aggressive, offensive, disrespectful, threatening or excessively violent, regardless of the message attached to the image.

  Don't include profanity (censored or not), or cautionary language that creates a false sense of urgency (like "warning" and "attention"). 

  We also don't allow clickbait ads, including anything that's sensationalist, hyperbolic, or alarmist, or that plays on people's fears or self-esteem.

 • Images, videos or descriptions with improper grammar or lots of capitalization and symbols
  Learn more

  Excessive capitalization and incorrect punctuation (like using several exclamation points in a row) are hard on the eyes. Use proper grammar, spelling, capitalization and punctuation in your ads.

Be respectful with your targeting
Make sure your targeting is relevant. It's never okay to target people in a way that implies you're aware of sensitive info about them.
 • Nhắm đúng đối tượng 
  Learn more

  Your ads should be relevant and show up for the right people. Please don't pick irrelevant criteria when deciding how to target your ad.

  Examples

  An ad about shoes that targets "high heels," "sneakers" and "spring fashion" is okay.

  An ad about shoes that targets "recipe," "Christmas decorations" or "wedding dresses" isn't okay

 • Không nên nhắm mục tiêu các danh mục nhạy cảm 
  Learn more

  Targeting certain audiences can be inappropriate and even offensive. You can't target any audience based on:

  • Health or medical condition
  • Racial or ethnic origin
  • Negative financial status or condition
  • Religious or philosophical affiliation or beliefs
  • Sexual behavior or orientation
  • Alleged or actual commission of a crime
  • Trade union membership
Be careful with data usage
When using data to advertise on Pinterest, make sure to be transparent with users and respect their privacy.
 • Follow all audience targeting and conversion tracking rules 
  Learn more

  If you use Pinterest technology that stores and accesses cookies or other information on an end user's device, you must clearly disclose and obtain end user consent for that activity where required by law.

  You must not provide Pinterest with information that relates to sensitive categories like medical condition or ethnic origin, or that is collected from a child-directed website or app or from anyone who is under 13.

  On any site or application where you collect data used with a Pinterest service, you must obtain legally-required consent from each end user regarding that data collection, sharing, and use, and provide clear and prominent notice as described below:

  Theo dõi chuyển đổi

  If you use a Pinterest tag or other technology to provide Pinterest with data for conversion tracking, you must notify your site or app visitors that their information will be shared with third parties to measure advertising effectiveness.

  Audience targeting

  If you provide Pinterest with data that you will use on Pinterest for audience targeting, you must ensure clear and prominent notice is given to everyone the data is collected from letting them know that their information will be shared with third parties for targeted advertising.

  If you will use of any of that data for online behavioral advertising, for example if you’ll use data from a Pinterest tag for visitor retargeting or from an Audience Onboarder, you must also:

  • Ensure they’re given instructions on how to opt out of the use of their information for targeting advertising. For Pinterest visitor retargeting, you must notify users they can opt out through their browser's Do Not Track feature or their Pinterest personalization settings

  • Not send Pinterest information relating to people who have opted out, and

  • Regularly update data to remove people who have opted out.

 • Tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của cộng đồng chúng ta 
  Learn more

  You may not:

  • Use data you get from a third party to buy ads or perform marketing off Pinterest
  • Use data from a Pinterest service for any purpose other than to understand your Pinterest campaigns on an anonymous basis
  • Use or share data from a Pinterest service with a third party, including another advertising service
  • Join data from a Pinterest service with personally identifiable information or device-level information (like a cookie or device identifier)
Mang lại trải nghiệm đẳng cấp thế giới
Chúng tôi quan tâm về trải nghiệm quảng cáo từ đầu đến cuối—cả URL mà quảng cáo của bạn liên kết tới.
 • Sử dụng URL đích chính xác 
  Learn more

  Make sure the URL Pinners land on is consistent with the destination URL you chose for your ad. You can't cloak your URLs or change them during clickthrough.

 • Thông báo rõ ràng nếu trang đích của bạn có tường cứng hoặc yêu cầu đăng ký 
  Learn more

  If you require people to take an action (like signing up) before they can see certain content, your ad should make that clear. Also, your ads can't suggest or imply that a product is available on your landing page if you don't actually offer that product.

 • Không nên chuyển hướng mọi người đến các trang đích có chất lượng kém 
  Learn more

  Your landing pages should build trust in the quality and substance of your ads. Your landing page can't trick Pinners into visiting another page, have 3 or more ads in the first frame of the page, and/or start automatic downloads on a Pinner's device. If your landing page has a download link, that's okay—the download just can't start automatically.

 • Don't use off-domain redirect links 
  Learn more

  At this time, we don't allow off-domain redirects to be used with Pinterest ads. You may use affiliate links in Pins as long as you don't distribute spam, or engage in other spam-like behavior which disrupts the Pinner experience. We only support some third party measurement at this time.

Hãy ưu tiên an toàn của Người ghim trước
Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn quảng cáo trên Pinterest cũng như sự an toàn và tin cậy của các sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp trong các quảng cáo trên Pinterest. Lưu ý: vì lý do pháp luật, sản phẩm và uy tín, chúng tôi không cho phép một số danh mục quảng cáo mà các nền tảng khác có cho phép.
 
Chúng tôi không bao giờ cho phép quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ:
 • Sản phẩm và dịch vụ người lớn 
  Learn more

  You can't promote sex toys, videos, publications, live shows, sexual enhancement products, or services that provide casual sex, international match-making or escorts.

 • Tài liệu sai trái 
  Learn more
  You can't promote fake IDs, passports or other official documents.
 • Chăm sóc sức khỏe 
  Learn more
  We don't allow any ads for medical devices or prescription healthcare items.
  We do allow ads for non-prescription family planning and contraception as long as the focus isn't improving sexual performance or pleasure.
 • Hoạt động bất hợp pháp 
  Learn more
  You can't promote anything that facilitates or promotes illegal activity.
 • Ma túy và chất kích thích bất hợp pháp 
  Learn more
  Your ads can't promote the sale or use of illegal or recreational drugs, including products to cheat drug tests and drug paraphernalia.
 • Hàng nhái hoặc hàng giả  
  Learn more
  You can't promote knockoffs, brand-name replicas or goods wrongfully advertised as authentic brand-name.
 • Phần mềm xấu hoặc hỗ trợ tấn công 
  Learn more
  We don't allow anything that links to software that results in a misleading user experience. We also don't allow products that promote instructions for or equipment to illegally access or tamper with software, servers, cell phones or websites.
 • Nội dung khỏa thân hoặc khiêu dâm 
  Learn more

  Promoted content shows up in places that it normally wouldn't so we have to be a bit more conservative with nudity. We'll reject anything with nudity—artistic or not—as well as some images that aren't actual nudity. For example, we don't allow implied nudity (such as blurred out images and illustrations), implied sexual activity (clothed or unclothed), or any focus on certain body parts (genitals, pubic hair, male or female butt and female breasts.)

  You can advertise modeled clothing such as bathing suits and lingerie, as long as the pose and product aren't adult-themed or overtly sexual.

 • Đánh bạc và sổ xố trên mạng hoặc trò chơi bài bạc 
  Learn more
  You can't promote gambling game applications or gambling websites. We also don't accept ads for fantasy sports or other online prize-based games that require payment for entry.
  Ads for brick and mortar casinos that don't lead to online gambling, lotteries or games of skill are okay.
 • Thuốc bán trực tuyến, thuốc bán theo toa và thực phẩm chức năng 
  Learn more
  We don't allow anything that promotes online pharmacies, the sale of prescription drugs, clinical trial recruitment, or the sale of supplements we consider unsafe or questionable, like anabolic steroids, chitosan, comfrey, dehydroepiandrosterone, ephedra, human growth hormones, and prescription medications for pets.
   
  Over-the-counter drugs and medicines that don't require a prescription are okay. Online contact lens and eyeglass providers are okay. 
 • Ưu đãi của Pinterest 
  Learn more
  We don't allow anything that directs people to click on Pinterest buttons to get money, prizes or deals.
 • Sản phẩm từ các loài quý hiếm hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng 
  Learn more
  You can't promote products made from tortoise shell, ivory, coral, crocodile skin, tiger, polar bear or sea otter fur, and other endangered wildlife. You also can't promote medicinal products made from rhinos, tigers or Asiatic black bears. For a full list of prohibited wildlife products, please visit our partner, the World Wildlife Fund. 
 • Thuốc lá 
  Learn more
  You can't promote tobacco products like cigarettes, e-cigarettes and chewing tobacco, or paraphernalia like pipes, pipe cleaners or rolling papers.
 • Phương pháp kinh doanh không được chấp nhận 
  Learn more
  We don't allow anything that promotes products, services or business models that we consider unacceptable. This includes models like penny or bidding fee auctions, payday loans, and plaintiff recruitment services. We also don't allow business models that don't clearly explain their billing policy or value proposition, or use deceptive tactics to charge customers.
 • Vũ khí và chất nổ 
  Learn more
  You can't promote firearms, ammunition, firearm accessories (like high-capacity loaders and scopes) or other weapons, like knives or bows intended for violent use. We also don't allow fireworks, explosives, instructions on how to make weapons or fireworks, or any other instructions on how to harm or kill people.
 • Sản phẩm và dịch vụ giảm cân 
  Learn more
  You can't promote weight loss pills, supplements or fat burners. For now, we also reject ads that focus on weight loss or fat loss. We're okay with ads that promote healthy eating and fitness if they don't focus on weight or fat loss, or make unrealistic claims encouraging unhealthy weight loss goals.
 
Chúng tôi có các hạn chế về quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ:
 • Rượu 
  Learn more
  You can promote alcohol branding ads on Pinterest as long as your ads don't lead to the online sale of alcohol. Ad landing pages that allow users to add beer, wine, spirits, liqueurs or alcohol club memberships to a cart for purchase will be disapproved.
   
  Alcohol branding ads on Pinterest:
  • Can't be Product Rich Pins
  • Can't target minors, or depict minors consuming alcoholic beverages
  • Can't associate the consumption of alcohol to enhanced physical performance, improved social standing or better sexual success
  • Can't imply that drinking excessively is beneficial, or that alcohol has therapeutic qualities either as a stimulant or relaxant
  • Can't depict people under the influence of alcohol, or associate drinking with activities that are risky (such as driving, operating heavy machinery), antisocial or illegal
  • Can't emphasize high alcoholic content as a positive quality

  ​In all cases, you're responsible for complying with applicable local laws and regulatory guidelines, including age gating where necessary.

  Promoting ads about the following products or services are always okay, and won't be considered alcohol branding advertising:

  • Accessories like wine glasses, beer steins and flasks
  • Homebrewing kits
  • Recipes for drinks or food containing alcohol
  • Recipes that suggest paired alcoholic beverages
  • Events that may involve but don't solely revolve around alcohol consumption, like happy hours, winery tours and homebrewing classes
  • Events sponsored by alcohol brands, where the event isn't focused on alcohol
  • News and information about alcohol products
 • Cuộc thi và bốc thăm trúng thưởng
  Learn more
  If you promote a contest or sweepstakes, please encourage authentic behavior, keep Pinterest spam-free and be sure to comply with all relevant laws and regulations. In addition, please:
   
  • Don't require participants to save a specific image
  • Don't allow more than one entry per participant
  • Don't suggest that Pinterest sponsors or endorses you or the promotions
  • Make sure participants use the word "contest" or "sweepstakes" in their descriptions or images when they save Pins for the event

  See further explanations for these guidelines in our acceptable use policy.

 • Chiến dịch chính trị
  Learn more

  You can only promote political campaigning ads if you're a US federal or state political candidate running for public office, a political party, or a political committee that is advocating for the election or defeat of a US federal or state candidate for public office.

  We don't allow negative campaigning ads that attack a political opponent, including their personality, record or opinion. Political campaigning ads that promote hate speech will also be disapproved.

  All political candidates and political committees must comply with the Federal Election Commission's rules.

 
Chúng tôi có quyền từ chối, chấp nhận hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của chúng tôi với mọi người trên Pinterest hoặc đi ngược lại lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xóa quảng cáo hoặc danh mục quảng cáo nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ Người ghim. Các quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.