Nút cho trình duyệt của Pinterest dành cho Chrome

Lưu các ý tưởng từ khắp nơi trên web chỉ bằng một lần nhấp chuột

Tải nút cho trình duyệt của chúng tôi

Tải nút trình duyệt của Pinterest

Lưu các ý tưởng từ khắp nơi trên web chỉ bằng một lần nhấp chuột

Pin it Chỉ cần kéo nút này vào thanh công cụ đánh dấu trang của bạn. Bạn có cần trợ giúp không?
Cách để Ghim trên Android

Lưu các ý tưởng từ khắp nơi trên web chỉ bằng một lần nhấp chuột

1

Nhấn nút trên Chrome

2

Nhấn Chia sẻ

3

Chọn Pinterest

Cách để Ghim trên iOS

Lưu các ý tưởng từ khắp nơi trên web chỉ bằng một lần nhấp chuột

1

Hãy đảm bảo rằng bạn có ứng dụng Pinterest và bạn đã cập nhật lên iOS8

2

Nhấn nút Chia sẻ

3

Trượt về bên trái và nhấn Khác

4

Nhấn để bật Pinterest
Kéo Pinterest lên để sắp xếp lại menu của bạn

5

Xong! Bây giờ khi tìm thấy điều gì đó bạn muốn chia sẻ, chỉ cần nhấn Chia sẻ

Mẹo Ghim: Nếu bạn có iOS 8 thì ghim từ iPhone của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn! Bây giờ, bạn có thể thêm nút Pin It vào điện thoại và Ghim ngay từ trình duyệt dành cho thiết bị di động của bạn.