Ang Pinterest ay isang lugar para tumuklas at mag-save ng mga malikhaing ideya. Para matiyak na ligtas ang mga tao at kumportable rito, hinihiling namin sa lahat na sumang-ayon at sumunod sa mga tuntuning ito.
 
Maaaring magkaroon ng iba't ibang mga opinyon ang mga tao sa kung dapat ang maging mga tuntunin namin, kaya nagsama kami ng mga halimbawang Pin para tulungang ipakita kung saan kami nagtatakda ng hangganan sa aming mga patakaran. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay bihirang malinaw — para sa bawat Pin kailangan naming isaalang-alang mismo ang larawan, gayundin ang nakapaligid na teksto (tulad ng paglalarawan nito o ang website kung saan ito nanggaling). Gagawin namin ang aming makakaya para isaalang-alang ang konteksto at bigyang-kahulugan ang Pin nang patas.
 
Kung may makikita kang Pin na mukhang lumalabag sa mga tuntuning ito, maaari mo itong i-report sa amin. Susuriin ito ng aming team at ipapaalam sa iyo kung aalisin namin ito.
 
Mayroong ilang higit pang mga alituntunin para sa kung ano ang maaari mong i-post sa Mga Na-promote na Pin at Mga Pin para Bumili. Tingnan ang aming mga tuntunin sa pag-a-advertise at mga patakaran sa komersyo kung pinaplano mong mag-advertise o magbenta sa Pinterest.
 
 

Mga bagay na hindi mo puwedeng i-post

Hindi ka pinahihintulutang mag-post ng anumang bagay na:
 • Sexually explicit o pornographic, nage-exploit o nagpapakita ng mga nasa menor de edad sa sexual na paraan o nagpo-promote ng adult sexual services 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Ang ilang naka-hubad o nudity ay okay lang sa Pinterest, pero merong ibang hindi.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Ang artistic, scientific o educational nude photographs ay okay lang dito, pero hindi namin pinahihintulutan ang mga maaaring masama para sa ilang tao na aksidenteng makakakita nito (halimbawa, pictures ng sexual activity). Pinahihintulutan din namin ang pictures ng paintings o mga estatwa na may mga nude subjects, pero maaaring alisin namin ang pornographic cartoons.
   
  Hindi naman namin binibigyang kahuligan ang art o hinuhusgahan ang artistic merit ng isang picture. Sa halip, nagpo-focus kami sa maaaring maging dahilan para tukuyin ang pictures na labis na 'explicit' para sa ating komunidad. Halimbawa, hindi namin pinahihintulutan ang pornography at hindi ka maaaring mag-promote ng escort, prostitusyon o iba ang pang-adultong sexual services.
   
  Partikular kaming sensitibo sa explicit content na nagsasangkot ng mga menor de edad—kapag may nakita kaming ganito, iuulat namin ito sa National Center for Missing and Exploited Children. Aalisin namin ang nude photographs ng sinumang mukhang nasa menor de edad (maliban sa mga sanggol).
   
   
  Ang ilan sa content na ito, kasama ang sexually explicit content na walang nudity, ay maaaring itago sa search results at category feeds.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
 • Gumagawa ng tunay na panganib ng pisikal na pananakit o pinsala sa pag-aari, makatwirang binabantaan ang mga tao o ang kaligtasan ng publiko, o bumubuo o nanghihikayat ng mga ito 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Gusto naming maging ligtas na lugar ang Pinterest para sa lahat.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Gusto naming ma-explore ng mga tao ang kanilang interests nang hindi nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Kaya hindi namin pinahihintulutan sa Pinterest ang anumang may tunay na panganib ng pananakit sa mga tao o paninira ng property. Gayundin, ayaw naming gumawa ang sinuman ng seryosong pagbabanta, mag-organisa ng karahasan o pakilusin ang ibang maging marahas.
   
  Ang keyword dito ay "seryoso" o "kapani-paniwala." Minsan, sa internet, may mga taong masakit magsalita—hindi namin sinasabing okay lang 'yon, ngunit aalisin lamang namin ang isang bagay kung nagbibigay ito ng seryoso o kapani-paniwalang panganib, hindi lang dahil sa nakakasakit ang mga salita para sa iba. May mga tao ring nagsasabi ng mga bagay na para sa iba ay pagbabanta kung iisipin nang literal, ngunit karaniwan ay biro lang ito; karamihan sa mga ito ay hindi namin itinuturing na seryoso o kapani-paniwala.
   
   
   
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033706/
  I-click ang bawat Pin para makakita ng halimbawa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033682/
  Makakita ng higit pa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033674/
  Makakita ng higit pa.

  Paano mag-report

   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
   
 • Nagpo-promote ng pananakit sa sarili, eating disorder o hard drug abuse 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Ang Pinterest ay hindi lugar upang mag-promote ng mapanganib na pagkilos.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Ang Pinterest ay isang lugar upang kumuha ng inspirasyon, at naniniwala kaming ang pagpo-promote ng mapanganib na pagkilos ay hindi sang-ayon sa layuning ito. Hindi namin pinahihintulutan ang anumang bagay na nagpo-promote ng pananakit sa sarili, eating disorder, o hard drug abuse.
   
  Minsan, gusto ng mga taong i-share ang mga naranasan nila sa mga bagay na ito para matulungan ang iba na kasalukuyang dumaranas nito, at okay lang 'yon. Ayaw lang namin magtaguyod ng mga mapanganib na pagkilos.
   
   
   

  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033739/
  I-click ang bawat Pin para makakita ng halimbawa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033747/
  Makakita ng higit pa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033752/
  Makakita ng higit pa.

   

  Resources

   
  Kung ikaw o ang isang kakilala ay depressed o nag-iisip na magpakamatay, tandaan na may makukuhang tulong. Maaari mong kontakin ang National Suicide Prevention Lifeline para sa confidential counseling sa 1-800-273-TALK (8255) at sa www.suicidepreventionlifeline.org.
   
  Kung may problema ka tungkol sa eating disorder, maaaring makipag-ugnayan sa National Eating Disorders Association Helpline sa 1-800-931-2237 o sa www.nationaleatingdisorders.org .
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
 • Nang-aatake, nambu-bully o nangha-harass ng mga pribadong tao 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Gusto naming maging nakasisiyang lugar ang Pinterest para sa lahat.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Mahalaga para sa amin na maipahayag ng mga tao ang sarili nila dito sa Pinterest at alam naming ang pag-uusap tungkol sa mga artista o kilalang tao sa balita ay maaaring may kasamang puna o pamimintas. Ayaw din naman naming pagbawalan ang mga ganitong talakayan kaya hindi naman namin agad-agad aalisin ang mga pag-atake sa mga taong nakikita ng publiko nang madalas. Pero kung ang ganitong uri ng talakayan ay umabot na sa pambu-bully o harassment ng isang pribadong indibiduwal, aalisin namin 'to.
   
   
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033773/
  I-click ang bawat Pin para makakita ng halimbawa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033783/
  Makakita ng higit pa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033789/
  Makakita ng higit pa.

   

  Resources
   
  Ang pambu-bully ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala sa mga biktima at mga nakasaksi sa pang-aabuso, at hindi rin ito nakabubuti sa bullies mismo. Upang malaman ang higit pa kung paano maiiwasan ang pambu-bully, bisitahin ang www.stopbullying.gov.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
   
   
 • May mapoot na salita 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Gusto naming maging nakasisiyang lugar ang Pinterest para sa lahat.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Gusto namin ang pagiging positibong lugar ng Pinterest. Gusto naming magpatuloy 'yon kaya inaalis namin ang mapopoot na pananalita kapag nakita namin 'to. Kasama dito ang seryosong pag-atake sa mga tao dahil sa kanilang lahi, ethnicity, bansang pinagmulan, relihiyon, sex, gender, sexual orientation, edad, kapansanan o medikal na kalagayan. Halimbawa, hindi magandang mag-post ng mga nakasasakit na comments tungkol sa isang grupo ng mga tao batay sa kanilang nationality, pero sa pangkalahatan, kadalasang okay lang naman na bigyang puna ang isang bansa mismo.
   
  Mahalagang tandaan na hindi lahat ng masama o nang-iinsulto ay mapoot na salita. Gaya ng nabanggit, ang linya sa pagitan ng hindi sinasadya at seryosong mga pang-aatake ay mahirap minsan matukoy, kaya malamang na magkamali kami sa bahagi ng pag-alis sa isang bagay. Pagpuri o pag-eendorso ng may galit na nilalaman o mga ideolohiya ay hindi pinapayagan sa Pinterest.
   
   
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033805/
  I-click ang bawat Pin para makakita ng halimbawa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033819/
  Makakita ng higit pa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033826/
  Makakita ng higit pa.

   

  Ang ilan sa content na ito ay maaaring itago sa search results at category feeds.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
   

   

 • Ipinagmamalaking karahasan o madugo 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Ang mararahas na pictures ay maaaring gamitin upang ibahagi ang karanasan o buksan ang kamalayan ng iba, ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi angkop sa Pinterest.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Napakaraming tao sa Pinterest at ang ilang bagay na okay lang sa iba ay maaaring hindi naman matanggap ng iba. Pinapayagan namin ang karamihan ng marahas o madugong larawan na puwedeng sabihing para sa layunin ng pagbabalita, pero aalisin namin ang iba na malamang na magdudulot ng pangit na karanasan sa mga taong aksidenteng makakakita sa mga ito.
   
  Hindi namin susubukang ilarawan kung ano ang "para sa layunin ng pagbabalita." Sa halip, nagpo-focus kami sa kung anong sa palagay ng komunidad natin ay 'grabe' na o masyadong 'explicit,' tulad ng mga ipinagyayabang o sadistang pictures ng karahasan o mga resulta nito.
   
   
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033840/
  I-click ang bawat Pin para makakita ng halimbawa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033848/
  Makakita ng higit pa.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033856/
  Makakita ng higit pa.

   

  Ang ilan sa content na ito ay maaaring itago sa search results at category feeds.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.

   

 • Lumalabag sa intellectual property, privacy o iba pang karapatan ng sinuman 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Palaging bigyan ng credit kapag karapat-dapat.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Gusto naming maging masaya ang mga tao kapag nakita sa Pinterest ang kanilang artwork, mga sinulat, produkto at iba pa. Kapag may anumang lumalabag sa intellectual propery, privacy o iba pang karapatan ng iba, aalisin namin ito.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, tingnan ang tools namin para sa copyright owners.
 • Nanloloko o nandaraya 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Mahalaga ang tiwala ng mga tao sa mga nakikita nila sa Pinterest.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Gusto naming malayang ma-explore ng mga tao ang kanilang interests nang hindi natatakot sa scams. Kaya aalisin namin ang anumang nagtatangkang lokohin ang iba para sa pera o personal na pakinabang.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
 • Ipinapakita ang personal na impormasyon ng iba o sinisikap na kunin ang personal na impormasyon ng isang menor de edad 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Igalang natin ang impormasyon ng iba.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Para maramdaman ng mga taong ligtas at kumportable silang i-explore ang mga interes nila dito, hindi namin pinapayagan ang anumang nagpapakilala ng personal na impormasyon ng ibang tao. Hindi rin namin pinapayagan ang pagtatanong ng personal na impormasyon na maaaring magpakilala sa mga nasa menor de edad.
   
  Paano mag-report
   
  Kung may makita kang Pin na may picture mo o may impormasyong makapagpapakilala sa 'yo, sabihan ang Pinner na alisin 'to.
   
  Kung hindi gumana 'yon, maaari mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng team namin at sasabihin namin sa iyo kung inalis namin 'to.
 • May ilegal na impormasyon o content 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Dito, maliwanag ang patakaran namin.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Iginagalang namin ang batas. Ibig sabihin, aalisin o iba-block namin ang ilegal na content, tulad ng Pins na nagbebenta ng de-resetang gamot.
   
  Kahit na hindi naman literal na 'ilegal' ang Pins na nagpapakita ng mga ilegal na gawain, maaaring maging ilegal ang pagbibigay ng direksyon kung paano gawin ang mga ito. Halimbawa, aalisin namin ang direksyon sa paggawa ng bomba o kung paano makakatakas mula sa mga pulis sa street car racing.
   
  Hindi namin aalisin ang mga bagay na tumatalakay sa mga ilegal na gawain kung ang layunin nito ay pag-usapan ang theoretical, politikal o personal na opinyon o karanasan tungkol dito. Halimbawa, papayagan namin ang isang Pin na nagli-link sa isang article tungkol sa "poaching" (o ilegal na pangangaso) o isang blog na tumatalakay sa karanasan ng isang taong nagtagumpay laban sa pag-abuso sa droga.
   
  I-click ang mga Pin sa ibaba para makakita ng mga halimbawa ng pinapayagan namin sa Pinterest.
   
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
   

   

 • Ay kumakatawan sa isang pribadong tao na nag-aalok sa kalakalan o magbenta ng droga, alak, tabako, mga baril o iba pang mapanganib na mga materyales

Mga hindi mo maaaring gawin

Hindi ka rin pahihintulutang:
 • Gamitin ang pangalan, logo, trademark o branding ng Pinterest sa isang paraan na nakakalito sa mga tao tungkol sa iyong pagiging kasali sa Pinterest. Kung susundin mo ang aming mga alituntunin ng brand, handa ka na.
 • Mag-access, mangialam o gumamit ng mga hindi pampublikong area ng Pinterest, ng systems namin o ng aming technical providers
 • Sirain o lampasan ang aming mga itinakdang linya ng security o subukan o hanapin ang kahinaan ng aming systems o networks
 • Gumamit ng anumang hindi nakadokumento o hindi suportadong pamamaraan para i-access, hanapin, alisin, i-download o baguhin ang Pinterest o anumang bagay na nandito
 • Mag-Pin ng napakaraming di-kinakailangan o paulit-ulit na bagay, mag-post ng unsolicited commercial message sa comments, descriptions, atbp., o magsikap na artipisyal na padamihin ang views, Pins, comments o iba pang metrics Hindi mo rin maaaring gamitin ang cloaking, off-domain redirect, o anumang iba pang mga teknikal na hakbang upang gawin ang anoman sa mga ito, o upang sadyang nakakubli ang final destination ng isang Pin
 • Gumamit ng meta tags, hidden text o metadata gamit ang aming trademark logo, URL o product name nang walang nasusulat na pahintulot mula sa amin (maaaring gamitin ang aming "no pin" code)
 • Gamitin ang impormasyon ng Pinterest user upang gumawa ng pekeng TCP/IP packet header o anumang bahagi ng header information sa anumang email o newsgroup posting o gamitin sa anumang paraan ang Pinterest upang magpadala ng nabagong 'source-identifying information'
 • Subukang i-reverse engineer ang anumang software ng Pinterest
 • Subukang pakialaman ang sinumang user, host o network sa Pinterest sa pamamagitan ng pagpapadala ng virus, overloading, spamming o mail-bombing
 • Mangolekta o mag-store ng personal na impormasyong maaaring makapagpakilala sa isang tao galing sa Pinterest o mga users nito nang walang pahintulot
 • Gayahin o pagsinungalingan ang iyong pagkakaugnay sa sinumang tao o entidad, kabilang ang Pinterest
 • Gumawa ng anumang labag sa mailalapat na batas o regulasyon
 • I-share sa iba ang password mo at hayaang ma-access ng iba ang iyong account o gumawa ng anumang pagkilos na maaaring magsapanganib ng iyong account
 • Ibenta ang username mo o ilipat ito sa iba nang may kapalit
 • Gumawa o magpakita ng ads na kamukha o maaaring ituring ng mga tao na content sa Pinterest (halimbawa, pag-embed ng mga pagkilos sa Pinterest tulad ng Pin, pag-follow o un-follow sa iyong ads)
 • Bayaran o bigyan ng insentibo ang Mga Pinner para gumawa ng mga aksyon sa Pinterest tulad ng Pagpi-pin o pag-follow 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)
  Ang maikling version
   
  Gusto naming mag-Pin ang mga tao nang tunay. Naniniwala kami na ang pagbabayad sa mga tao para gawin ang mga partikular na bagay sa Pinterest - katulad ng pagbabayad sa kanila para mag-Pin - ay maaaring magtaguyod ng hindi tunay na gawi at gumawa ng mga mala-spam na kalalabasan.
   
  Ang mas mahabang version
   
  Kailanman ay hindi ka pinapayagang bayaran ang Mga Pinner para sa pamamahagi ng nilalaman sa bawat Pin.
   
  Hindi mo rin maaaring bigyan ng insentibo o bayaran ang Mga Pinner para:
  • punuin ang Pinterest platform ng mga partikular na Pin na inuutusan mong mamahagi ang mga ito nang magkakasama sa mga sarili nilang board o sa mga board ng grupo
  • punuin ang Pinterest platform ng nilalaman na para lamang manghikayat ng traffic sa mga site na tutukuyin mo

   

  Maaari kang gumamit ng mga affiliate link sa mga Pin basta't hindi ka mamamahagi ng spam, o sasali sa iba pang gawi na tulad ng spam na nakakaantala sa karanasan ng Pinner. Sinusuportahan lang namin sa ngayon ang pagsukat ng third party.

   
  Mga halimbawa ng pinahihintulutan namin (at mga hindi namin pahihintulutan)
   
  Ang isang negosyo ay maaaring bayaran ang isang tao para tulungan silang gumawa ng isang board na kumakatawan sa kanilang brand. Halimbawa, okay lang na pamahalaan ng isang bisitang blogger ang isang board (o board ng grupo na may hanggang 3 Pinner) para sa isang profile ng boutique sa lugar. Gayunpaman, hindi namin pinapayagan ang boutique na iyon na bayaran ang malaking grupo ng Mga Pinner para mag-Pin ng mga partikular na larawan mula sa isang seleksyon upang artipisyal na dagdagan ang kasikatan ng kanilang nilalaman.
   
  Hind namin pahihintulutang bayaran ng BuyMorePins.com ang sinuman—kahit gaano pa kaliit ang bayad—para sa bawat board na ipa-follow o bawat picture na ipi-Pin nila.
   
  Paano mag-report
   
  Kapag may nakita kang Pin na tila lumalabag sa mga patakarang 'to, puwede mo 'tong i-report sa amin. Titingnan 'to ng aming team at ipapaalam namin sa iyo kung inalis namin 'to.
 • I-encourage o tulungan ang ibang gawin ang mga bagay sa listahang ito

Kung magpapatakbo ka ng isang contest o ibang uri ng promotion sa Pinterest, mangyaring hikayatin ang tunay na gawi, panatilihing walang spam ang Pinterest at tiyaking sumunod sa lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon.Bilang karagdagan, mangyaring:

 • Huwag hilingin sa mga kalahok na mag-Pin ng partikular na larawan 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)

  Ang matagumpay na mga contest ay nanghihikayat ng malikhain at tunay na gawi. Bigyan ang Mga Pinner ng kakayahang pumili ng mga Pin batay sa kanilang panlasa at mga kagustuhan, kahit na ito ay mula sa isang seleksyon o isang partikular na website. Huwag hilingin sa Mga Pinner na mag-Pin ng partikular na larawan.

 • Huwag pahintulutan ang mahigit sa isang entry bawat kalahok 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)

  Ang mga contest na nagbibigay ng insentibo sa mga user para magsumite ng maraming entry bawat tao ay hindi masyadong tunay at maaaring makaapekto nang negatibo sa iba pang Mga Pinner.

 • Huwag imungkahing ini-sponsor o iniendorso ka ng Pinterest o ang promotion 
  (Ipakita ang paliwanag) (Itago ang paliwanag)

  Suriin ang aming mga alituntunin sa brand para sa mga pangkalahatang tuntunin sa pagamit ng aming mga brand asset at pagpapakita ng nilalaman ng Pinterest.

Ang mga ad sa Pinterest ay dapat sumunod sa aming Mga Pamantayan sa Pag-a-advertise. Ang Mga Pin para Bumili sa Pinterest ay dapat sumunod sa aming Mga Patakaran sa mga Pin para Bumili. Maaari naming alisin ang anuman para sa anumang dahilan, kabilang ang kung sa palagay namin ay lumalabag ito sa alinman sa mga tuntuning ito o sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo.