เราเชื่อว่าเนื้อหาที่โปรโมทจะช่วยให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นบน Pinterest การโฆษณามีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนทำสิ่งที่คิดไว้ให้เป็นจริง เราจึงต้องการให้โฆษณาซึ่งทั้งสวยงาม น่าสนใจและตอบโต้ได้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นบน Pinterest เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจึงกำหนดหลักการและกฎสำหรับโฆษณาดังนี้
 
หลักการ 
เรามีมาตรฐานระดับสูงสำหรับโฆษณา คุณควรใช้หลักการต่อไปนี้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการทำงานของโฆษณาที่คุณจะแสดงบน Pinterest
 • เป็นตัวของตัวเอง โปรโมทเนื้อหาที่บ่งบอกความเป็นคุณและสินค้า/บริการของคุณอย่างแท้จริง
 • โปรโมทพินที่คุณนำเสนออย่างภาคภูมิใจ โฆษณาของคุณควรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คนจะเห็นได้บน Pinterest
 • อย่าโปรโมทสแปมหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมอื่นๆผู้ใช้งาน Pinterest ไม่ควรได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมาย
​For tips on making great ads, check out our creative best practices.
 
ข้อกำหนดเจาะจง
You're responsible for making sure your use of our ad services and your ads follow all relevant laws, regulations and industry codes. You must also follow our acceptable use policy, terms, and these advertising standards. If you're trying out One-tap Promoted Pins, there are a few additional standards to meet. These rules apply to all parts of the promoted content, including the image, description and destination, and to features like audience targeting. 
 
ซื่อตรงและเป็นตัวของตัวเอง
ความน่าเชื่อถือหมายถึง ความสุจริตและความซื่อสัตย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณกำลังโปรโมท รวมทั้งยังหมายถึง ความโปร่งใสกับบุคคลต่อสิ่งที่พวกเขาควรคาดหวัง เมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณ ไซต์และผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
 • สื่อให้ทราบถึงสินค้า บริการ หรือแบรนด์ของคุณอย่างถูกต้อง
 • อย่าใช้คำโฆษณาที่บิดเบือนหรือเกินจริง 
  Learn more

  Please don't make false promises about your products and services in your ads.

 • เปิดเผยวิธีเรียกเก็บเงินให้ชัดเจน 
  Learn more

  If you charge users on a recurring basis, be transparent and use your ad's description to disclose the terms of payment.

 • ใช้หนึ่งบัญชีต่อผู้โฆษณาเพียงหนึ่งราย และระบุเจ้าของโฆษณาให้ชัดเจน 
  Learn more

  We want Pinners to know who's promoting content. You can't manage more than one advertiser through a single account or change the advertiser on an account. You also can't create boards for someone else (for example, if you're an agency) and promote stuff from those boards. Instead, you can help someone else promote ads from their own account.

 • แจ้งความสัมพันธ์ของคุณกับ Pinterest อย่างตรงไปตรงมา 
  Learn more

  Your ads should stick to our brand guidelines and shouldn't suggest that Pinterest is sponsoring your promotion or is formally affiliated with it. Basically, your design should look like it came from your business, not from Pinterest. You can use the word "Pinterest," but not our wordmark.

 • เคารพในสิทธิของผู้อื่น
  Learn more

  Your ads can't infringe upon or violate the rights of any third party, including copyright, trademark or privacy rights.

คิดองค์ประกอบโฆษณาที่สร้างสรรค์
To keep ads beautiful, actionable and helpful, we set high standards for the editorial quality of promoted content. 
For inspiration and help with creating the best possible ads, check out our creative best practices or visit the Pin Factory boards

Your ads should be:

 • Clear and understandable 
  Learn more

  Ads should be simple, clean and easily understood.

  We never allow:

  • Fuzzy or grainy images (try at least 600x900 pixels)

  • Incorrectly oriented images that are upside down or sideways

  • Overly busy images that are packed with text overlay or have too many font styles and colors (try no more than 4 frames and 2 font styles or colors)

  • Improper grammar or excessive capitalization and symbols

  • More than 1 hashtag in ad descriptions

 • Professional and neatly edited 
  Learn more

  Ads should adhere to the highest levels of editorial quality.

  We never allow:

  • Poorly edited images that are distracting or exaggerated

  • Poorly cropped images that feel careless or recycled

  • Amateur or user-generated content like selfies and screenshots

 • Authentic and straightforward 
  Learn more

  Ads should set the right expectations and shouldn’t pressure people to click them.

  We never allow:

  • Images with trick-to-click elements like fake video play icons, download buttons, search bars or buy buttons

  • Images that create a sense of urgency with phrases like “Click here,” “Try now,” “Hurry,” or “Limited time only”

 • Positive and aspirational 
  Learn more

  Ads should be optimistic and inspire creativity, joy  and confidence.  

  We never allow:

  • Clickbait tactics that play on people’s fears, damage self-esteem, use alarmist language or imagery, or purposefully withhold information

  • Demeaning before-and-after shots for health and skincare products that suggest user deficiencies or capitalize on anxiety

Be respectful with your targeting
Make sure your targeting is relevant. It's never okay to target people in a way that implies you're aware of sensitive info about them.
 • กำหนดกลุ่มผู้ชมให้ถูกต้อง 
  Learn more

  Your ads should be relevant and show up for the right people. Please don't pick irrelevant criteria when deciding how to target your ad.

  Examples

  An ad about shoes that targets "high heels," "sneakers" and "spring fashion" is okay.

  An ad about shoes that targets "recipe," "Christmas decorations" or "wedding dresses" isn't okay

 • อย่ากำหนดเป้าหมายไปยังหมวดหมู่ที่มีความอ่อนไหว 
  Learn more

  Targeting certain audiences can be inappropriate and even offensive. You can't target any audience based on:

  • Health or medical condition
  • Racial or ethnic origin
  • Negative financial status or condition
  • Religious or philosophical affiliation or beliefs
  • Sexual behavior or orientation
  • Alleged or actual commission of a crime
  • Trade union membership
Be careful with data usage
When using data to advertise on Pinterest, make sure to be transparent with users and respect their privacy.
 • Follow all audience targeting and conversion tracking rules 
  Learn more

  If you use Pinterest technology that stores and accesses cookies or other information on an end user's device, you must clearly disclose and obtain end user consent for that activity where required by law.

  You must not provide Pinterest with information that relates to sensitive categories like medical condition or ethnic origin, or that is collected from a child-directed website or app or from anyone who is under 13.

  On any site or application where you collect data used with a Pinterest service, you must obtain legally-required consent from each end user regarding that data collection, sharing, and use, and provide clear and prominent notice as described below:

  การติดตามพฤติกรรม

  If you use a Pinterest tag or other technology to provide Pinterest with data for conversion tracking, you must notify your site or app visitors that their information will be shared with third parties to measure advertising effectiveness.

  Audience targeting

  If you provide Pinterest with data that you will use on Pinterest for audience targeting, you must ensure clear and prominent notice is given to everyone the data is collected from letting them know that their information will be shared with third parties for targeted advertising.

  If you will use of any of that data for online behavioral advertising, for example if you’ll use data from a Pinterest tag for visitor retargeting or from an Audience Onboarder, you must also:

  • Ensure they’re given instructions on how to opt out of the use of their information for targeting advertising. For Pinterest visitor retargeting, you must notify users they can opt out through their browser's Do Not Track feature or their Pinterest personalization settings

  • Not send Pinterest information relating to people who have opted out, and

  • Regularly update data to remove people who have opted out.

 • เคารพต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของชุมชนของเรา 
  Learn more

  You may not:

  • Use data you get from a third party to buy ads or perform marketing off Pinterest
  • Use data from a Pinterest service for any purpose other than to understand your Pinterest campaigns on an anonymous basis
  • Use or share data from a Pinterest service with a third party, including another advertising service
  • Join data from a Pinterest service with personally identifiable information or device-level information (like a cookie or device identifier)
นำเสนอประสบการณ์ระดับโลก
เราใส่ใจในประสบการณ์รับชมโฆษณาตั้งแต่ต้นจนจบไม่เว้นกระทั่ง URL ที่ลิงก์ไปจากโฆษณาของคุณ
 • ใช้ URL ปลายทางที่ถูกต้อง 
  Learn more

  Make sure the URL Pinners land on is consistent with the destination URL you chose for your ad. You can't cloak your URLs or change them during clickthrough.

 • ระบุให้ชัดเจนว่าลิงก์จะนำไปสู่หน้าเพจปกติ หรือหน้าการลงทะเบียน 
  Learn more

  If you require people to take an action (like signing up) before they can see certain content, your ad should make that clear. Also, your ads can't suggest or imply that a product is available on your landing page if you don't actually offer that product.

 • โปรดอย่านำบุคคลไปยังเว็บเพจที่ไม่มีคุณภาพ 
  Learn more

  Your landing pages should build trust in the quality and substance of your ads. Your landing page can't trick Pinners into visiting another page, have 3 or more ads in the first frame of the page, and/or start automatic downloads on a Pinner's device. If your landing page has a download link, that's okay—the download just can't start automatically.

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปักพินเป็นอันดับแรก
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโปรโมทบน Pinterest ตลอดจนความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่ปรากฏในโฆษณา Pinterest โปรดทราบ: เนื่องด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือ เราไม่อนุญาตให้มีโฆษณาบางประเภทที่อาจได้รับอนุญาตบนแฟลตฟอร์มอื่นๆ
 
We never allow:
 • Adult products and services 
  Learn more

  You can't promote sex toys, videos, publications, live shows, sexual enhancement products, or services that provide casual sex, international match-making or escorts.

 • False documents 
  Learn more
  You can't promote fake IDs, passports or other official documents.
 • Healthcare 
  Learn more
  We don't allow any ads for medical devices or prescription healthcare items.
  We do allow ads for non-prescription family planning and contraception as long as the focus isn't improving sexual performance or pleasure.
 • Illegal activity 
  Learn more
  You can't promote anything that facilitates or promotes illegal activity.
 • Illicit drugs and drug paraphernalia 
  Learn more
  Your ads can't promote the sale or use of illegal or recreational drugs, including products to cheat drug tests and drug paraphernalia.
 • Imitation or counterfeit goods 
  Learn more
  You can't promote knockoffs, brand-name replicas or goods wrongfully advertised as authentic brand-name.
 • Badware and hacking 
  Learn more
  We don't allow anything that links to software that results in a misleading user experience. We also don't allow products that promote instructions for or equipment to illegally access or tamper with software, servers, cell phones or websites.
 • Nudity or sexually suggestive content 
  Learn more

  Promoted content shows up in places that it normally wouldn't so we have to be a bit more conservative with nudity. We'll reject anything with nudity—artistic or not—as well as some images that aren't actual nudity. For example, we don't allow implied nudity (such as blurred out images and illustrations), implied sexual activity (clothed or unclothed), or any focus on certain body parts (genitals, pubic hair, male or female butt and female breasts.)

  You can advertise modeled clothing such as bathing suits and lingerie, as long as the pose and product aren't adult-themed or overtly sexual.

 • Online gambling and lotteries, or games of skill 
  Learn more
  You can't promote gambling game applications or gambling websites. We also don't accept ads for fantasy sports or other online prize-based games that require payment for entry.
  Ads for brick and mortar casinos that don't lead to online gambling, lotteries or games of skill are okay.
 • Online pharmacies, prescription drugs and supplements 
  Learn more
  We don't allow anything that promotes online pharmacies, the sale of prescription drugs, clinical trial recruitment, or the sale of supplements we consider unsafe or questionable, like anabolic steroids, chitosan, comfrey, dehydroepiandrosterone, ephedra, human growth hormones, and prescription medications for pets.
   
  Over-the-counter drugs and medicines that don't require a prescription are okay. Online contact lens and eyeglass providers are okay. 
 • Pinterest incentives 
  Learn more
  We don't allow anything that directs people to click on Pinterest buttons to get money, prizes or deals.
 • Products from endangered or threatened species 
  Learn more
  You can't promote products made from tortoise shell, ivory, coral, crocodile skin, tiger, polar bear or sea otter fur, and other endangered wildlife. You also can't promote medicinal products made from rhinos, tigers or Asiatic black bears. For a full list of prohibited wildlife products, please visit our partner, the World Wildlife Fund. 
 • Shocking content
  Learn more

  Your ads can't include anything that's sensational, aggressive, offensive, disrespectful, threatening or excessively violent, regardless of the message attached to the image. We also don't allow profanity, censored or not.

 • Tobacco 
  Learn more
  You can't promote tobacco products like cigarettes, e-cigarettes and chewing tobacco, or paraphernalia like pipes, pipe cleaners or rolling papers.
 • Unacceptable business practices 
  Learn more
  We don't allow anything that promotes products, services or business models that we consider unacceptable. This includes models like penny or bidding fee auctions, payday loans, and plaintiff recruitment services. We also don't allow business models that don't clearly explain their billing policy or value proposition, or use deceptive tactics to charge customers.
 • Weapons and explosives 
  Learn more
  You can't promote firearms, ammunition, firearm accessories (like high-capacity loaders and scopes) or other weapons, like knives or bows intended for violent use. We also don't allow fireworks, explosives, instructions on how to make weapons or fireworks, or any other instructions on how to harm or kill people.
 • Weight loss products and services 
  Learn more
  You can't promote weight loss pills, supplements or fat burners. For now, we also reject ads that focus on weight loss or fat loss. We're okay with ads that promote healthy eating and fitness if they don't focus on weight or fat loss, or make unrealistic claims encouraging unhealthy weight loss goals.
 
เรามีข้อจำกัดบางประการสำหรับโฆษณาสินค้าและบริการต่อไปนี้
 • Alcohol 
  Learn more
  You can promote ads for alcohol, including beer, wine, spirits, liqueurs, and alcohol memberships.
   
  ​In all cases, you're responsible for complying with applicable federal and local laws and regulatory guidelines, including age gating where necessary.
   
  Alcohol ads on Pinterest:
  • Can't be Buyable Pins or Shopping Ads
  • Can't target minors, or depict minors consuming alcoholic beverages
  • Can't associate the consumption of alcohol to enhanced physical performance, improved social standing or better sexual success
  • Can't imply that drinking excessively is beneficial, or that alcohol has therapeutic qualities either as a stimulant or relaxant
  • Can't depict people under the influence of alcohol, or associate drinking with activities that are risky (such as driving, operating heavy machinery), antisocial or illegal
  • Can't emphasize high alcoholic content as a positive quality

  Promoting ads about the following products or services are always okay, and won't be considered alcohol advertising:

  • Accessories like wine glasses, beer steins and flasks
  • Homebrewing kits
  • Recipes for drinks or food containing alcohol
  • Recipes that suggest paired alcoholic beverages
  • Events that may involve alcohol consumption, like happy hours, winery tours and homebrewing classes
  • Events sponsored by alcohol brands
  • News and information about alcohol products
 • Contests and sweepstakes
  Learn more
  If you promote a contest or sweepstakes, please encourage authentic behavior, keep Pinterest spam-free and be sure to comply with all relevant laws and regulations. In addition, please:
   
  • Don't require participants to save a specific image
  • Don't allow more than one entry per participant
  • Don't suggest that Pinterest sponsors or endorses you or the promotions
  • Make sure participants use the word "contest" or "sweepstakes" in their descriptions or images when they save Pins for the event

  See further explanations for these guidelines in our acceptable use policy.

 • Political campaigning
  Learn more

  You can only promote political campaigning ads if you're a US federal or state political candidate running for public office, a political party, or a political committee that is advocating for the election or defeat of a US federal or state candidate for public office.

  We don't allow negative campaigning ads that attack a political opponent, including their personality, record or opinion. Political campaigning ads that promote hate speech will also be disapproved.

  All political candidates and political committees must comply with the Federal Election Commission's rules.

 
เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ หรือลบโฆษณาใดๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนบน Pinterest หรือละเมิดต่อผลประโยชน์ของเรา อีกทั้ง เราอาจจะลบโฆษณา หรือหมวดหมู่โฆษณาที่ได้รับข้อติชมที่เป็นลบจำนวนมากจากผู้ปักพิน โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงกฏเหล่านี้ได้ตลอดเวลา