Pinterest je místo, kde můžete objevovat a ukládat kreativní nápady. Aby se zde uživatelé cítili bezpečně a dobře, vyžadujeme po všech, aby odsouhlasili a dodržovali tato pravidla.
 
Uživatelé mohou mít různé názory na to, jak by měla vypadat naše pravidla. Uvádíme proto několik pinů, na jejichž příkladě ukazujeme, jak uplatňujeme naše zásady. Tyto záležitosti jsou však málokdy černobílé – u každého pinu musíme vyhodnotit jak samotný obrázek, tak související kontext (například popis nebo web, z něhož pin pochází). Maximálně se snažíme, abychom přihlíželi ke kontextu a piny posuzovali objektivně.
 
Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje tato pravidla, můžete ho nahlásit. Náš tým pin zkontroluje, a pokud ho odstraníme, dáme vám vědět.
 
Stanovili jsme i další pravidla toho, co můžete zveřejňovat v propagovanýchnákupních pinech. Jestliže se chystáte propagovat nebo prodávat produkty na Pinterestu, přečtěte si naše pravidla propagaceobchodní zásady.
 
 

Věci, které nelze zveřejňovat

Nesmíte zveřejňovat materiály, které:
 • mají sexuálně zaměřený nebo pornografický obsah, zneužívají nezletilé nebo je zobrazují sexuálním způsobem či propagují sexuální služby pro dospělé, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Určitá zobrazení nahoty se mohou na Pinterestu objevit, jiná jsou zakázána.
   
  Delší verze
   
  Umělecké, vědecké nebo vzdělávací fotografie nahoty jsou v pořádku, avšak nepovolujeme objekty (jako fotografie sexuální aktivity), které by mohly na určité lidí špatně zapůsobit, kdyby na ně narazili. Dále povolujeme zobrazování maleb nebo soch nahých subjektů, avšak odstraníme věci jako pornografické komiksy.
   
  Nesnažíme se definovat umění ani posoudit uměleckou hodnotu určité fotografie. Místo toho nás zajímá, zdali nejsou obrazy příliš explicitní pro naši komunitu. Nepovolujeme například pornografii a nesmíte propagovat eskortní služby, prostituci nebo jiné sexuální služby pro dospělé.
   
  Velmi citlivě reagujeme na explicitní obsah zobrazující nezletilé. Pokud něco podobného nalezneme, nahlásíme to Národnímu centru pro nezvěstné a zneužívané děti. Odstraníme fotografie, na kterých se zdá, že jsou nezletilé osoby (jiné než nemluvňata).
   
   
  Podobné obrazy, včetně sexuálně explicitního obsahu bez nahoty, mohou být skryty ve výsledcích vyhledávání a kategoriích.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
 • vytvářejí opravdové riziko fyzické újmy nebo škody na majetku, skutečně ohrožují jiné osoby či veřejné bezpečí nebo organizují či napomáhají ubližování, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Chceme, aby byl Pinterest bezpečné místo.
   
  Delší verze
   
  Chceme, aby se zde lidé mohli zabývat svými zájmy bez starostí o bezpečnost. Na Pinterestu také nepovolujeme nic, co představuje skutečné riziko způsobení újmy druhým lidem nebo na majetku. Dále nechceme, aby uživatelé žádným způsobem nevyhrožovali, neorganizovali násilí ani nenabádali druhé k násilí.
   
  Důležitým slovem je zde „skutečně“. Lidé se někdy na internetu chovají špatně - netvrdíme, že je to v pořádku, ale něco vymažeme pouze v případě, že to představuje skutečné riziko, nikoliv proto, že je to špatně míněno. Lidé také říkají věci, které by mohly být považovány za výhrůžku, kdyby byly brány doslova, ale zpravidla se berou jako vtip - většinu z nich nepovažujeme za skutečné.
   
   
   
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033706/
  Příklady zobrazíte kliknutím na jednotlivé piny.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033682/
  Zobrazit další.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033674/
  Zobrazit další.

  Jak nahlásit nevhodný obsah

   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
   
 • propagují sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání omamných látek, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Pinterest není místem, kde propagovat nebezpečné chování.
   
  Delší verze
   
  Pinterest je místem inspirace a propagace nebezpečného chování jej narušuje. Nepovolujeme nic, co propaguje sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání omamných látek.
   
  Někteří lidé chtějí takové zkušenosti sdílet s ostatními a tím pomoci těm, kteří mají problémy - a to je v pořádku. Pouze nechceme podporovat škodlivé chování.
   
   
   

  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033739/
  Příklady zobrazíte kliknutím na jednotlivé piny.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033747/
  Zobrazit další.
  https://www.pinterest.com/pin/548946642052033752/
  Zobrazit další.

   

  Zdroje

   
  Pokud znáte někoho, kdo je emočně nestabilní nebo uvažuje o sebevraždě, pamatujte, že můžete požádat o pomoc. V USA můžete kontaktovat Národní linku prevence na telefonním čísle 1-800-273-TALK (8255) a získat psychologickou pomoc nebo se podívat na webové stránky www.suicidepreventionlifeline.org .
   
  Pokud bojujete s poruchami příjmu potravy, zkuste se v USA obrátit na linku pomoci National Eating Disorders Association na telefonním čísle 1-800-931-2237 nebo se podívejte na webové stránky www.nationaleatingdisorders.org .
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
 • útočí a šikanují neveřejné osoby nebo je obtěžují, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Chceme, aby byl Pinterest přátelské místo.
   
  Delší verze
   
  Je důležité, aby se zde lidé mohli vyjadřovat, a chápeme, že rozhovory o celebritách nebo lidech ze zpráv mohou zahrnovat kritické či dokonce zlé komentáře. Tyto konverzace nechceme potlačovat, takže nebudeme nutně odstraňovat věci, které útočí na veřejně známé osobnosti. Ale pokud tyto rozmluvy přerostou v šikanování nebo obtěžování soukromých osob, odstraníme je.
   
   
  Zdroje
   
  Šikanování může skutečně poškodit oběti a svědky zneužívání a může být špatné dokonce i pro samotné násilníky. Další informace o prevenci šikany naleznete na adrese www.stopbullying.gov.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
   
   
 • obsahují nenávistné výroky, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Chceme, aby byl Pinterest přátelské místo.
   
  Delší verze
   
  Na Pinterestu máme rádi, že je to pozitivně laděné místo. Chceme, aby to tak i zůstalo, a proto odstraníme nenávistné výroky, které objevíme. Patří sem vážné útoky na lidi na základě jejich rasy, etnicity, národnostního původu, náboženství, pohlaví, genderu, pohlavní orientace, věku, postižení nebo zdravotního stavu. Není například povoleno zveřejňovat zlomyslné komentáře o skupině lidí pouze na základě jejich národnosti, ale zpravidla je v pořádku kritizovat určitý národnostní stát.
   
  Pamatujte, že ne všechny zlé či urážlivé výroky musejí být také nenávistné. Hranici mezi neúmyslnými a vážnými útoky je někdy těžké určit, proto raději hrajeme na jistotu a pin odstraníme. Na Pinterestu není nikdy povoleno oslavovat nebo podporovat nenávistný obsah nebo nenávistné ideologie.
   
   
  Podobný obsah může být skryt ve výsledcích vyhledávání a kategoriích.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
   

   

 • jsou bezdůvodně násilné nebo brutální, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Obrazy násilí se mohou objevit v rámci příběhů nebo osvěty, ale některé z nich nepatří na Pinterest.
   
  Delší verze
   
  Na Pinterestu se pohybuje mnoho různých lidí a určité věci, které jsou pro někoho přijatelné, mohou být pro jiné přijatelné. Povolujeme obrazy násilí a brutality, které lze považovat za zpravodajství, ale odstraníme piny, které by mohly vzbudit špatný dojem, kdyby na ně někdo náhodně narazil.
   
  Nechceme definovat, co znamená „zpravodajství“. Mnohem více nás zajímá, co by naše komunita mohla vnímat jako příliš explicitní, např. obrazy bezdůvodného nebo sadistického násilí či jejich důsledky.
   
   
  Podobný obsah může být skryt ve výsledcích vyhledávání a kategoriích.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.

   

 • narušují duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Pokud použijete cizí materiál, vždy uveďte jeho zdroj.
   
  Delší verze
   
  Chceme, aby lidé na Pinterestu rádi vystavovali svá umělecká díla, psané texty, produkty apod. Pokud dojde k porušení práv duševního vlastnictví, soukromí nebo jiných práv, pak pin odstraníme.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, podívejte se na naše nástroje pro vlastníky autorských práv.
 • jsou podvodné nebo klamavé, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Lidé by měli důvěřovat tomu, co vidí na Pinterestu.
   
  Delší verze
   
  Chceme, aby se zde lidé mohli zabývat svými zájmy bez starostí, zdali se nejedná o podvod. Proto odstraníme vše, co se snaží napálit druhé za účelem finančního či osobního zisku.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
 • jsou osobními údaji druhé osoby nebo žádají o osobní údaje nezletilých, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Respektujte prosím soukromí druhých lidí.
   
  Delší verze
   
  Aby se lidé cítili bezpečně a příjemně při prozkoumávání svých zájmů, nepovolujeme na Pinterestu zveřejňování osobně identifikovatelných údajů druhých lidí. Dále nestrpíme, aby byly po nezletilých požadovány osobně identifikovatelné údaje.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na Pin s vaší fotkou nebo osobně identifikovatelnými údaji, požádejte pinnera, aby jej odstranil.
   
  Pokud tak neučiní, můžete nám to nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
 • obsahují nezákonné informace nebo prvky. 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Zde dodržujeme pravidla.
   
  Delší verze
   
  Respektujeme zákon. To znamená, že odstraníme nebo zablokujeme obsah, který je nezákonný - jako například piny nabízející k prodeji léky na předpis.
   
  Zatímco piny o nezákonné činnosti nejsou nutně nezákonné, popisovat postupy, jak tyto aktivity provádět, může být protizákonné. Odstraníme například návod, jak vyrobit bombu nebo se vyhnout polici při nezákonných automobilových závodech na veřejných komunikacích.
   
  Neodstraníme pin, který rozebírá nezákonnou činnost pouze z teoretického, politického nebo osobní pohledu. Povolujeme například piny, které odkazují na článek o pytlačení nebo na blog člověka, jenž řeší svou závislost na drogách.
   
  Příklady toho, co je povoleno na Pinterestu, zobrazíte kliknutím na níže uvedené piny.
   
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
   

   

 • představují soukromou osobu, která obchoduje s drogami, alkoholem, tabákovými výrobky, střelnými zbraněmi nebo jinými nebezpečnými látkami (či tyto věci prodává).

Zakázané věci

Dále není povoleno následující:
 • Používat název Pinterest či jeho logo, obchodní značku nebo branding způsobem, který by uživatelům vykresloval matoucí obraz vašeho vztahu s Pinterestem. Pokud se budete držet našich pokynů ke značce, mělo by být všechno v nejlepším pořádku.
 • Přístup, neoprávněné zasahování nebo používání neveřejných oblastí Pinterestu, našich systémů nebo systémů našich dodavatelů technických služeb.
 • Porušovat nebo obcházet naše bezpečnostní opatření či jinak testovat zranitelnost našich systémů nebo sítí.
 • Používat nedokumentované nebo nepodporované způsoby přístupu, vyhledávání, automatizované extrakce (scraping) či stahování dat nebo pozměňování Pinterestu či dat na něm uložených.
 • Vytvářet velké množství pinů z nechtěného nebo opakujícího se materiálu, zveřejňovat nevyžádané komerční zprávy v komentářích, popiscích apod. nebo se snažit uměle podporovat zobrazování, piny, komentáře nebo jiné ukazatele. Také je zakázáno používat techniku cloakingu, přesměrování mimo doménu („off-domain redirect“) či jiná technická opatření vedoucí k těmto činnostem nebo záměrně skrývat cílovou adresu, na kterou pin odkazuje.
 • Používat metaznačky, skrytý text nebo metadata s naší obchodní známkou, logem, adresou URL nebo názvem produktu bez našeho písemného souhlasu. (Můžete však použít náš kód, který zamezí vytváření pinů z vašeho webu.)
 • Používat informace o uživatelích Pinterestu k padělání záhlaví paketů TCP/IP nebo jiné části údajů v záhlaví v e-mailech nebo příspěvcích na webech ani používat Pinterest k odesílání informací s pozměněnou identifikací zdroje.
 • Zpětně analyzovat jakýkoliv software Pinterestu.
 • Pokoušet se poškozovat uživatele Pinterestu, hostitele nebo síť, například rozesíláním viru, přetěžováním, spamováním nebo zahlcením e-mailové schránky.
 • Sbírat nebo ukládat osobně identifikovatelné informace z Pinterestu nebo od jeho uživatelů bez jejich souhlasu.
 • Předstírat spojení s určitou fyzickou či právnickou osobou včetně Pinterestu nebo neoprávněně vystupovat jako tato fyzická osoba nebo zástupce těchto právnických osob.
 • Provádět jakoukoliv činnost, která porušuje platné zákony nebo předpisy.
 • Sdílet své heslo, dovolit jiné osobě používat váš účet nebo jinak ohrožovat svůj účet.
 • Prodat své uživatelské jméno nebo jej jinak převést za odměnu.
 • Vytvářet nebo zobrazovat reklamy, které působí jako obsah Pinterestu nebo by za něj mohly být zaměněny (například vkládat možnost vytvořit pin, sledovat nebo nesledovat do reklam).
 • Poskytovat uživatelům náhradu nebo je odměňovat za provedení akcí na Pinterestu (například ukládání pinů nebo sledování) 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)
  Krátká verze
   
  Chceme, aby uživatelé byli na Pinterestu sami sebou. Jsme přesvědčeni, že poskytování náhrady za provádění určitých věcí na Pinterestu (například placení za ukládání pinů) podporuje vznik neautentického obsahu, který se příliš podobá spamu.
   
  Delší verze
   
  Na Pinterestu nikdy nebylo povoleno poskytovat uživatelům náhradu za distribuci obsahu na základě počtu jednotlivých pinů.
   
  Uživatelům je rovněž zakázáno poskytovat odměnu nebo náhradu za tyto činnosti:
  • zaplavování platformy Pinterestu určitými piny, které na základě vašich pokynů hromadně přidávají na své vlastní nebo skupinové nástěnky
  • zaplavování platformy Pinterestu obsahem, jehož jediným účelem je zvýšit návštěvnost vámi specifikovaných webů

   

  V pinech můžete používat affiliate odkazy, jestliže neslouží k šíření spamu nebo se nezapojují do aktivit, které by měly povahu nevyžádané reklamy a narušovaly pozitivní vnímání Pinterestu ze strany uživatelů. V tuto chvíli podporujeme pouze některé měřicí nástroje třetích stran.

   
  Příklady toho, co povolíme (a co nepovolíme)
   
  Firma může zaplatit třetí straně za vytvoření nástěnky, která představuje její značku. Například je v pořádku, pokud hostující bloger spravuje nástěnku (i skupinovou až se třemi členy) v profilu místního butiku. Nepovolujeme však, aby butik platil velké skupině uživatelů za to, že vytvářejí piny z určitých vybraných obrázků a uměle tak zvyšují oblíbenost jeho obsahu.
   
  Nedovolili bychom například webu KupteVicePinu.cz, aby platil lidem (třeba i velmi malou částku) za každou nástěnku, kterou sledují, nebo za vytvořený pin.
   
  Jak nahlásit nevhodný obsah
   
  Pokud narazíte na pin, který nejspíš porušuje pravidla, můžete jej nahlásit. Náš tým pin zkontroluje a dáme vám vědět, zda jej odstraníme.
 • Podporovat druhé osoby nebo jim pomáhat v kterékoliv z výše uvedených činností.

Jestliže na Pinterestu pořádáte soutěž nebo jiný typ propagační akce, podporujte autentické chování, zamezte zaplavení Pinterestu spamem a přesvědčte se, zda dodržujete všechny příslušné právní předpisy a pravidla. Dále vás žádáme, abyste

 • po účastnících nepožadovali vytvářet piny z určitého obrázku, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)

  Úspěšné soutěže podporují kreativitu a autentické chování. Umožněte uživatelům volit piny podle jejich vkusu a preferencí, a to i v případě, že je paleta možností omezena určitým výběrem nebo webem. Nechtějte po uživatelích, aby vytvářeli piny z konkrétního obrázku.

 • účastníkům neumožňovali se soutěže zúčastnit s více než jedním soutěžním příspěvkem, 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)

  Soutěže, které uživatele motivují k tomu, aby odesílali víc než jeden soutěžní příspěvek, jsou méně autentické a mohou mít negativní vliv na ostatní uživatele.

 • nenaznačovali, že vás či vaši propagační akci sponzoruje či podporuje Pinterest. 
  (Zobrazit vysvětlení) (Skrýt vysvětlení)

  Obecná pravidla pro používání materiálů s naší značkou a prezentování obsahu na Pinterestu najdete v našich pokynech ke značce.

Reklama na Pinterestu musí být v souladu s našimi reklamními standardy. Nákupní piny na Pinterestu musejí dodržovat naše zásady nákupních pinů. Bez ohledu na důvod máme právo odstranit vše, o čem si myslíme, že porušuje tato pravidla nebo naše smluvní podmínky.